Kultur som verktøy for vellykket kommunesammenslåing


Kommunereformen tar til sikte å skape færre, mer bærekraftige kommuner som kan ivareta velferdsoppgaver – både nå og i framtiden –  og sikre gode lokalsamfunn for innbyggerne. Asker skal sammen med Røyken og Hurum skape en ny, større og mer robust kommune – Nye Asker. 1. januar 2020 skal sammenslåingen være gjennomført. Status pr. april […]

Les mer
Til toppen

Festivaltid og omdømmebygging


Asker kulturfestival er godt i gang! 150 arrangementer i løpet av 9 dager og alt det i flott forsommervær. Kan det bli bedre!? Jeg tenkte her om dagen hva Asker kulturfestival betyr for bygda. Den bidrar helt klart til mer samhold blant lokalbefolkningen  i festivaluken, men i følge Ingebjørg Vestrum, forsker ved Nordlandsforskning, er ringvirkninger til festivaler […]

Les mer
Til toppen

Med <3 for kulturen


Allerede etter noen få måneder i stillingen opplever jeg at Asker har utrolig mange engasjerte innbyggere med hjerte for kultur og kulturaktiviteter. Mitt mål er å styrke de mange kvalitetene Asker har, men samtidig videreutvikle og skape nye ideer og arenaer for kultur. Jeg er nemlig overbevist om at et godt og variert kulturtilbud er […]

Les mer
Til toppen