Nettverk for kulturledere i kommunesammenslåingprosesser


Hvordan styrke kulturens rolle i kommunesammenslåing? Norsk Kulturforum (NOKU) etablerer nettverk for kulturledere i sammenslåingprosesser. Kommunesammenslåing er et stort prosjektarbeid. Mange systemer skal fusjoneres, interkommunale samarbeid skal omorganiseres og innbyggere skal informeres og involveres. Norsk kulturforum arbeider for å styrke kulturens posisjon i samfunnsutviklingen – og de mener det er viktig å synliggjøre kunsten og […]

Les mer
Til toppen

Kultur som verktøy for vellykket kommunesammenslåing


Kommunereformen tar til sikte å skape færre, mer bærekraftige kommuner som kan ivareta velferdsoppgaver – både nå og i framtiden –  og sikre gode lokalsamfunn for innbyggerne. Asker skal sammen med Røyken og Hurum skape en ny, større og mer robust kommune – Nye Asker. 1. januar 2020 skal sammenslåingen være gjennomført. Status pr. april […]

Les mer
Til toppen