Nettverk for kulturledere i kommunesammenslåingprosesser

Hvordan styrke kulturens rolle i kommunesammenslåing? Norsk Kulturforum (NOKU) etablerer nettverk for kulturledere i sammenslåingprosesser.

Kommunesammenslåing er et stort prosjektarbeid. Mange systemer skal fusjoneres, interkommunale samarbeid skal omorganiseres og innbyggere skal informeres og involveres. Norsk kulturforum arbeider for å styrke kulturens posisjon i samfunnsutviklingen – og de mener det er viktig å synliggjøre kunsten og kulturens rolle i sammenslåingprosessen.

Gjennom denne satsningen har NOKU bestemt seg for å opprette et nettverk for kulturledere i sammenslåingsprosesser, som skal være en arena for å dele erfaringer og gode råd. Det er nedsatt en ressursgruppe for nettverket som skal være med i en oppstartsfase. Og der skal jeg prøve å bidra inn i.

Ressursgruppen består av:
Kultursjef, Hanne Brakstad fra Fræna kommune
Kultursjef, Barbara Ida de Haan fra Asker kommune
Kultursjef, Arnfinn Bjerkestrand fra Stavanger kommune
Kultursjef, Hilde Pedersen fra Bø kommune
Kultursjef, Randi Melgård fra Narvik kommune

Det er fortsatt mulighet for å melde sin interesse
Vil du bli med i nettverket for kulturledere i kommunesammenslåinger kan du melde din interesse her:

http://www.noku.no/aktuelt/noku-etablere-n/

Kommentar

Til toppen