Mer kultur med kommunale tilskuddsmidler

Tirsdag 2. mai samlet over 30 personer seg i øvre vestibyle i Asker kulturhus til månedens kulturfrokost. Engasjementet vitner om et sunt kulturliv i kommunen. Utenom en perfekt arena for nettverksbygging, fortalte Kunst rett Vest om sitt prosjekt «Plast rett Vest» og Hilde Wahl informerte om kulturfestivalens program som er spekket med kulturgodbiter. Alle i Asker, Hurum og Røyken får programmet i posten i posten neste uke.

Tilskuddsmidler
Dagens hovedtema ble presentert av kommunes kulturrådgiver, Rigmor Stenvik,  som forvalter kommunes tilskuddsmidler for kultur. Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere og videreutvikle kulturlivet i Asker. Kommunen ønsker å bidra til profesjonalitet, kvalitet og mangfold i Askers kunst og kulturtilbud.

Gjennom økonomiske støtteordninger på kulturområdet for lag og foreninger, har kommunen også mulighet å stimulere til aktiviteter som bidrar til skaperglede, personlig utfoldelse og mellommenneskelig kontakt som igjen fører til at kommunens befolkning opplever Asker som en god kommune å bo og leve i.

Og våre tilskuddsordninger er også gode virkemidler for å oppnå kommunes kulturpolitiske målsettinger. Sistnevnte kan du i sin helhet lese om i Asker kommunes kulturplan. https://www.asker.kommune.no/samfunnsutvikling/strategiske-planer/planer-for-kultur/kulturplan-2016-2026/

Det kan søkes om tilskudd til:

  • Driftstilskudd til frivillige organisasjoner – barn og unge. (Består av hode- og aktivitetstilskudd)
  • Etableringstilskudd
  • Prosjekttilskudd til barne-, og ungdomstiltak
  • Prøv selv
  • Prosjekt- og arrangementstilskudd til kulturtiltak
  • Tilskudd til drift av allmennyttige kulturtiltak
  • Integreringstilskudd
  • Tilskudd til frivillighetssentraler og foreninger

Kommunen har også følgende stipender og priser; Kulturstipend, Kulturprisen, Frivillighetsprisen og jubileumsgaver.

Det er selvsagt en del regler og kriterier forbundet ved tilskuddsmidlene og de kan du lese mer om her: https://www.asker.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/tilskuddsordninger/retningslinjer/

Noen ganger er det lurt å dele tankene rundt gode ideer for å teste ut hvordan de vil bli mottatt – og andre ganger er det godt å tenke kreativt i lag. Ta kontakt med meg – jeg vil mer enn gjerne bidra eller lytte!

Ha en strålende uke og nyt solen! 🙂

 

 

 

Kommentar

Til toppen