Kultur som verktøy for vellykket kommunesammenslåing

Kommunereformen tar til sikte å skape færre, mer bærekraftige kommuner som kan ivareta velferdsoppgaver – både nå og i framtiden –  og sikre gode lokalsamfunn for innbyggerne.

Asker skal sammen med Røyken og Hurum skape en ny, større og mer robust kommune – Nye Asker. 1. januar 2020 skal sammenslåingen være gjennomført.

Status pr. april 2017 er at Norge går fra 428 kommuner i juni 2014 til 356 januar 2020.

En kommunesammenslåing innebærer også en sammenslåing av ulike tradisjoner og kulturer. Erfaringene tilsier klart at bruk av tid og ressurser til å bygge kultur og fellesskap på tvers av gamle grenser kan være vel anvendte ressurser. Prosjektgruppene skal ivareta de ulike tradisjoner og kulturuttrykk samt skape en kulturell plattform og en ny fellesskap. Uten fellesskap, entusiasme og lagånd vil det være vanskeligere å bygge en ny kommune, og dermed også mer krevende å hente ut potensielle gevinster. Det har vært en klar bevissthet om dette i flere av kommunesammenslåingene rundt om kring i Norge, og det er eksempler på mange gode tiltak i den forbindelse. Dette omfatter tilstelninger og arrangementer på tvers av kommunegrensene underveis i prosessen. Det er viktig med bevisste strategier for å bygge fellesskap på tvers av kommuneorganisasjonene og blant innbyggerne. Vi må markere at vi er i en prosess som fører til én kommune. Til denne og de øvrige oppgaver har Nye Asker rigget til administrasjons- og politikerstyrte prosjektgrupper.

Jeg bidrar i prosessen gjennom deltagelse i prosjektgruppen i det administrative delprosjektet A1/4: Kultur, idrett, frivillighet og som administrativ representant i delprosjekt P2 «felles kultur, Identitet og symboler»

Delprosjektet A1/4: Kultur, idrett, frivillighet har følgende oppdrag:
Prosjektgruppen skal utarbeide et kunnskapsgrunnlag for tjenesteområdet som beskriver status, utfordringer, relevante nøkkeltall og statistikk, samt nasjonale og kommunale føringer. På grunnlag av kunnskapsgrunnlaget skal satsningsområder, mål og strategier for tjenesteutviklingen utarbeides. Neste skritt er å lage en organisasjonsplan for tjenesteområdet som beskriver organisering, lokalisering og rolle- og funksjonsbeskrivelser. I alt som foretas skal prosjektgruppen ta hensyn til målsetningen om ressursoptimalisering og effektivisering av tjenestene. Arbeidet skal gjennomføres med bred medvirkning og involvering av tillitsvalgte og ansatte.

Politisk prosjektgruppe P2 «felles kultur, Identitet og symboler» har følgende oppdrag:
Plan for utarbeidelse av kommunevåpen, ordførerkjede og andre symboler. Lede en prosess for utarbeidelse av visjon, koordinering av kultur- og idrettsarrangementer, aktivitetskalender, tilskuddsordninger og øke kunnskap om hverandre.

Følg med på bloggen – her holder jeg dere oppdatert på veien videre! 🙂

Kommentar

Til toppen