Visuell kunst


Visuell kunst tilhører det store kulturfellesskapet samtidig som det representerer et individuelt og personlig uttrykk for det å være menneske i en gitt tid. I gjenstander, mønstre og materialbruk kan vi lese hvordan kulturer har utviklet seg. Alle mennesker er født med en grunnleggende evne og vilje til å uttrykke seg visuelt. Virkeligheten setter få […]

Les mer
Til toppen

En kunst- og kulturnæringsklynge på Dikemark


Dikemark var Askers eneste tettsted på 1700-tallet, og samfunnet var bygd opp rundt Dikemark jernverk. Verket ble nedlagt i 1806 og Dikemark gård drev et allsidig jordbruk da Oslo kommune kjøpte eiendommen i 1898. Formålet med kjøpet var å opprette et asyl for mentalt syke. Datidens tro på at naturskjønne omgivelser samt arbeidsterapi og kulturopplevelser […]

Les mer
Til toppen

Kulturfrokost – den uformelle møteplassen for kulturlivet i Asker! <3


  En hel måned er gått – og det er igjen tid for vår månedlige kulturfrokost.  På den første frokosten ønsket jeg innspill på temaer som kulturlivet er opptatt av, og responsen har vært veldig god.  Så i tillegg til frokost, kaffe og det sosiale –  byr vi denne gangen også på et spennende program: Kl. […]

Les mer
Til toppen

Premiere for Kulturfrokosten!


Denne uken er det premiere for både Kultursjef-i-Asker-bloggen og Kulturfrokost. 24 profesjonelle kunstutøvere og frivillige tok turen i dag kl 08.00 for å nyte frokost i Asker kulturhus. En perfekt, uformell anledning til å bygge nettverk og oppdatere hverandre om det som rører seg i av kultur i Asker. Neste Kulturfrokost med tema «Tilskuddsordninger» er […]

Les mer
Til toppen