Kulturpolitikk på nasjonalt plan og lokal innvirkning


Moderne kulturpolitikk handler om den rolle statlige, regionale og lokale styresmakter spiller når det gjelder å støtte produksjon og distribusjon av kunst og kultur. Vi kan tilføye at offentlige beslutninger om kunst og kultur ikke bare omhandler økonomisk støtte, men at også lovgivning, organisatoriske grep, kontrolltiltak og informasjon er virkemidler som offentlige beslutningsaktører kan ta […]

Les mer

Bostedskvalitet med kulturbaserte stedsutviklingsstrategier


Samfunnet vi lever i preges av en kunnskaps- og opplevelsesbasert økonomi, hvor menneskelige ressurser som kreativitet, høy kompetanse og utdanning er de avgjørende egenskapene for økonomisk vekst Både den teknologiske utviklingen og globaliseringen fører til at virksomheter har større frihet når det kommer til valg av lokalisering. Byene konkurrerer derfor om å tiltrekke seg innbyggere […]

Les mer

Velkommen til Asker kulturhus – og et fantastisk høstprogram!


Mandag 21. august kl,. 09.00 inviterer vi til programslipp i Multisalen  i Asker kulturhus! Høstprogrammet byr på gjensyn med noen av våre folkekjære artister som Jan Eggum med Oslo Strings, Di Derre, Elias Akselsen og Knut Anders Sørum for å nevne noen. Martin Wister kvartet, fiolinisten Catharina Chen og Oslo Camerata, Sølvguttene og teateroppsetningen “Historie […]

Les mer

En kunst- og kulturnæringsklynge på Dikemark


Dikemark var Askers eneste tettsted på 1700-tallet, og samfunnet var bygd opp rundt Dikemark jernverk. Verket ble nedlagt i 1806 og Dikemark gård drev et allsidig jordbruk da Oslo kommune kjøpte eiendommen i 1898. Formålet med kjøpet var å opprette et asyl for mentalt syke. Datidens tro på at naturskjønne omgivelser samt arbeidsterapi og kulturopplevelser […]

Les mer