Nettverk for kulturledere i kommunesammenslåingprosesser


Hvordan styrke kulturens rolle i kommunesammenslåing? Norsk Kulturforum (NOKU) etablerer nettverk for kulturledere i sammenslåingprosesser. Kommunesammenslåing er et stort prosjektarbeid. Mange systemer skal fusjoneres, interkommunale samarbeid skal omorganiseres og innbyggere skal informeres og involveres. Norsk kulturforum arbeider for å styrke kulturens posisjon i samfunnsutviklingen – og de mener det er viktig å synliggjøre kunsten og […]

Les mer
Til toppen

Kulturminnevern i fokus


«Typisk norsk – ikke bare norsk” er slagordet når det europeiske kulturarvåret 2018 skal markeres i Norge. Kulturarv i Norge er resultatet av gjensidige og kontinuerlige påvirkninger, kunnskap og impulser fra andre kulturer. Dette er grunnen til at året markeres med mål om at flest mulig skal utforske, verdsette og reflektere over en rik og […]

Les mer
Til toppen Til toppen

Visuell kunst


Visuell kunst tilhører det store kulturfellesskapet samtidig som det representerer et individuelt og personlig uttrykk for det å være menneske i en gitt tid. I gjenstander, mønstre og materialbruk kan vi lese hvordan kulturer har utviklet seg. Alle mennesker er født med en grunnleggende evne og vilje til å uttrykke seg visuelt. Virkeligheten setter få […]

Les mer
Til toppen

Kulturpolitikk på nasjonalt plan og lokal innvirkning


Moderne kulturpolitikk handler om den rolle statlige, regionale og lokale styresmakter spiller når det gjelder å støtte produksjon og distribusjon av kunst og kultur. Vi kan tilføye at offentlige beslutninger om kunst og kultur ikke bare omhandler økonomisk støtte, men at også lovgivning, organisatoriske grep, kontrolltiltak og informasjon er virkemidler som offentlige beslutningsaktører kan ta […]

Les mer
Til toppen