Bostedskvalitet med kulturbaserte stedsutviklingsstrategier

Samfunnet vi lever i preges av en kunnskaps- og opplevelsesbasert økonomi, hvor menneskelige ressurser som kreativitet, høy kompetanse og utdanning er de avgjørende egenskapene for økonomisk vekst

Både den teknologiske utviklingen og globaliseringen fører til at virksomheter har større frihet når det kommer til valg av lokalisering. Byene konkurrerer derfor om å tiltrekke seg innbyggere og virksomheter. Bostedskvalitet og arbeidsmarked er begge viktige kriterier for hvor mennesker velger å bosette seg. I planlegging av norske byer og regioner velger flere og flere steder å satse på bostedskvalitet med kulturbaserte stedsutviklingsstrategier som det viktigste virkemiddelet for å motvirke stagnasjon og tiltrekke seg en større befolkning.

De kulturbaserte stedsutviklingsstrategiene i Norge er forankret i et kulturpolitisk standpunkt om at kultur både er en viktig verdiskapende næring i seg selv og at samspillet mellom kultur og næringsliv har store synergipotensialer, i tillegg til at kultur er en viktig faktor i lokal og regional utvikling.

Sosiale møteplasser
Mennesker har et behov for å møtes utenfor hjemmet og utenfor jobben, på et offentlig sted, som er åpent for alle. Også bedrifter ser fordelen av møter ansikt til ansikt. Det er i byens rom hvor mennesker møtes og samhandler med hverandre de viktige diskusjonene, meningsutvekslingene og beslutningene ofte skjer. Charles Landry og Gunnar Törnqvist fastslår at sosiale møteplasser utenfor hjemmet og arbeidslivet er en viktig forutsetning for at mennesker skal trives og for nettverksbygging i mellom mennesker som driver kreative og innovative prosesser.

Økt bærekraftevne for Asker kulturhus
Forrige uke ble saken «Asker kulturhus – en bærekraftig storstue for alle» for TKF-komiteen (Komité for Teknikk, Kultur og Fritid).

Ved å betrakte endringene i samfunnet må Asker kulturhus etter 13 år vellykket virksomhet og flere omorganiseringer, tilpasses endringer i samfunnet og få økt bærekraftevne gjennom bredt, aktuell og miljøvennlig tilbud for hele befolkningen. Kulturhusets sentrale plassering og åpne lokaler gjør det til en utmerket møteplass og en viktig inkluderings- og integreringsarena.

Hovedmålsettingen er at Asker kulturhus skal bli ett av innbyggernes naturlige møteplass i sentrum både på dag- og kveldstid. Et sted gründere og frilansere kan jobbe fra, venner kan møtes til en kopp kaffe og lunsj, barn får gratis kulturarrangementer, pensjonister kan møtes og/eller dele av sin kunnskap, ungdom kan utfolde seg, hele befolkningen kan få informasjon om kommunale tjenester på dagtid, oppleve kjente artister på kveldstid og få kunnskap om en mer bærekraftig livsstil hos informasjonssenter for gjenvinning og ombruksbutikk i Asker kulturhus. Dette er samhandling på tvers av kommunale virksomheter til beste for befolkningen.

 

Kommentar

Til toppen