Til toppen

Visuell kunst


Visuell kunst tilhører det store kulturfellesskapet samtidig som det representerer et individuelt og personlig uttrykk for det å være menneske i en gitt tid. I gjenstander, mønstre og materialbruk kan vi lese hvordan kulturer har utviklet seg. Alle mennesker er født med en grunnleggende evne og vilje til å uttrykke seg visuelt. Virkeligheten setter få […]

Les mer
Til toppen

Kulturpolitikk på nasjonalt plan og lokal innvirkning


Moderne kulturpolitikk handler om den rolle statlige, regionale og lokale styresmakter spiller når det gjelder å støtte produksjon og distribusjon av kunst og kultur. Vi kan tilføye at offentlige beslutninger om kunst og kultur ikke bare omhandler økonomisk støtte, men at også lovgivning, organisatoriske grep, kontrolltiltak og informasjon er virkemidler som offentlige beslutningsaktører kan ta […]

Les mer
Til toppen Til toppen

Bostedskvalitet med kulturbaserte stedsutviklingsstrategier


Samfunnet vi lever i preges av en kunnskaps- og opplevelsesbasert økonomi, hvor menneskelige ressurser som kreativitet, høy kompetanse og utdanning er de avgjørende egenskapene for økonomisk vekst Både den teknologiske utviklingen og globaliseringen fører til at virksomheter har større frihet når det kommer til valg av lokalisering. Byene konkurrerer derfor om å tiltrekke seg innbyggere […]

Les mer
Til toppen